Tuesday, March 25, 2008

Прозорец кон НАТО

Следнава парола беше поставена на прозорецот од една зграда во центарот на Скопје.

Зграда во центарот на Скопје со реклами и една парола поставена на прозорец.
Парола: Дали НАТО и Европа ја сакаат Македонија без Македонци.

No comments: